HABILITATS SOCIALS I PERSONALS PER LA COMUNICACIÓ . NOUS REPTES DAVANT LES NOVES NECESSITATS.


No se realizará ninguna actividad que no tenga alumnado suficiente

Código: 22007AF
Fecha de inicio: martes, 1 febrero 2022
Fecha de fin: viernes, 25 febrero 2022
Horas: 40
Modalidad: Online
Objetivos:
• Capacitar per presentar públicament un projecte, una memòria o exercici, així com capacitar per poder afrontar una entrevista, reunió o situació que requereixi una certa dosi d’improvisació (cara a cara o digital).
• Entendre les habilitats intrapersonals i interpersonals necessàries per satisfer les noves necessitats generades pel COVID-19 i evolucionar per adaptar-se a les noves mancances emocionals provocades pel nou paradigma mundial, a l’hora de comunicar.
• Comprendre els pilars bàsics de les HHCC, intel·ligència emocional, empatia, assertivitat i escolta activa.
• Aconseguir persones lliures a l’hora de comunicar les seves necessitats adequadament i saber transmetre amb habilitats el seus coneixements.

Contenidos:
• UNITAT DIDÀCTICA 1: Introducció a la comunicació, distància social i nous reptes.
• UNITAT DIDÀCTICA 2: Les habilitats personals i socials com a base de la comunicació.
• UNITAT DIDÀCTICA 3: Les tres V de la comunicació: Visual, Vocal i Verbal. Transferència a lo digital.
• UNITAT DIDÀCTICA 4: Models d’argumentació per la presentació escrita, digital i face to face

Ayuda para la inscripción