DISSENY I IMPLANTACIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA


No se realizará ninguna actividad que no tenga alumnado suficiente

Código: 22006AF
Fecha de inicio: viernes, 7 enero 2022
Fecha de fin: lunes, 31 enero 2022
Horas: 50
Modalidad: Online
Objetivos:
- Conèixer la normativa educativa que regula l'educació a les Illes Balears i els autors i bibliografia fonamental a tenint en compte d'acord amb el nou panorama educatiu actual.

- Identificar quines són les principals parts i elements que configuren un pla d'actuació o programació així com els seus continguts.

- Dotar de recursos per planificar UD o intervencions educatives, els seus elements i instruments d'avaluació.

Contenidos:
UNITAT DIDÀCTICA 1. Panorama actual en quant la normativa i l'organització de la resposta educativa. Aspectes a tenir en compte a nivell general.
1.1. Contextualització normativa
1.2. Bibliografia actual i principals autors a tenir en compte.

UNITAT DIDÀCTICA 2. Part general del pla d'actuació o programació. Punts essencials.
2.1. Pla d'actuació o programació en els contextos educatius.
2.2. Disseny i estructura general del pla.
2.3. Disseny i estructura de les UD o de les actuacions.

UNITAT DIDÀCTICA 3. Part específica: les UD o les intervencions. Disseny i parts. L'avaluació per competències del pla o programació i avaluació de les UD o les intervencions.
3.1. Activitats o projectes per desenvolupar.
3.2. Exemples i consideracions.
3.3. Condicions per dur a terme una avaluació per competències.
3.4. Instruments.


Ayuda para la inscripción